Schuldregeling

Wanneer u schulden heeft, brengen wij deze schulden eerst in kaart. Na het intakegesprek vindt er, nadat de schulden geïnventariseerd zijn, een vervolggesprek plaats waarin wordt bekeken óf u in aanmerking komt voor een traject en zo ja welk traject het beste bij uw situatie past.

Ersee bewindvoering probeert altijd eerst tot een regeling te komen met de schuldeisers (het zgn. MSNP traject). Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het wettelijke traject (WSNP) opgestart. De rechtbank is degene die beoordeelt of u voor het WSNP traject in aanmerking komt. Hierdoor komt u bij toelating in een traject waarbij er een regeling met de schuldeisers komt. Als u alle verplichtingen goed nakomt, bent u normaal gesproken in drie jaar van uw schulden af en krijgt u een ‘Schone Lei’.

Enkel indien uw schuldensituatie zeer complex is, kiest Ersee Bewindvoering ervoor om u aan te melden bij een instantie die het schuldentraject voor u opstart. Vaak is dat het schuldloket in uw gemeente, waarna u wordt doorverwezen naar de Kredietbank Limburg. Ook in deze situatie blijven wij het aanspreekpunt en regelen alles.

Ersee Bewindvoering

Molensingel 47, 6229 PB Maastricht
043 – 420 0789

Neem contact met ons op: