Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de website van Ersee Bewindvoering (hierna: Ersee Bewindvoering). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Ersee Bewindvoering voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Ersee Bewindvoering verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Ersee Bewindvoering verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Verzenden van (nieuws)brieven;
  • Opslag ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

 

Minderjarigen

Ersee Bewindvoering heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Een voorbeeld hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen naar uw persoonlijke voorkeuren.
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra u uw dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben verzameld nadat u uw dienstverlening bij ons heeft beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via email. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf ingezonden is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen ter legitimatie. Hierbij verzoeken we om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Ersee Bewindvoering zal dan zo snel als mogelijk reageren op uw verzoek.

Delen van gegevens met derden

Ersee Bewindvoering verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer u hier toestemming voor geeft, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen communiceren wij met de personen waarvan wij persoonsgegevens hebben opgeslagen.

Ersee Bewindvoering

Molensingel 47, 6229 PB Maastricht
043 – 420 0789

Neem contact met ons op:

4 + 14 =