Beschermingsbewind

Iedereen kan in financiële problemen komen. Bijvoorbeeld door ontslag, echtscheiding, ziekte, psychische problemen of gewoonweg door eigen schuld. Doordat wij oplossingsgericht werken, hoeft de oorzaak van uw schulden niet altijd bepalend te zijn. Afhankelijk van de situatie, kiezen wij met u en eventueel uw naasten en/of hulpverlener(s) voor een passende oplossing. Als u door welke reden dan ook niet meer in staat bent uw financiële belangen zelf te behartigen, vraagt Ersee Bewindvoering beschermingsbewind voor u aan.

Als de kantonrechter daarmee instemt, gaat een van onze bewindvoerders uw financiële zaken overnemen. De bewindvoerder gaat vervolgens uw inkomsten en uitgaven beheren en zal waar mogelijk extra inkomsten genereren. We kijken bijvoorbeeld of u recht heeft op bijzondere bijstand, zorg- en huurtoeslag of andere tegemoetkomingen.

De bewindvoerder zorgt ervoor dat de vaste lasten worden betaald en bepaalt samen met u hoe wij uw uitgaven kunnen optimaliseren. Hierbij wordt ook gekeken naar belastingschulden en waar mogelijk kwijtschelding.

Nadat de vaste lasten structureel betaald kunnen worden, start het wegwerken van uw schulden. Ersee Bewindvoering blijft nauw contact houden met schuldeisers waardoor de kans op verrassingen zoals loon- en/of bankbeslag aanzienlijk verkleind wordt. Het aanvragen van een schuldregeling is een traject dat naast het beschermingsbewind loopt, dit doen wij waar mogelijk in eigen beheer, anders besteden we dit uit.

Wanneer u financieel weer op eigen benen kan staan en u voldoende zelfredzaam én schuldenvrij bent, wordt er bekeken welke vervolgstap het beste voor u is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omzetting naar budgetbeheer of beëindiging van het bewind. Momenteel wordt beschermingsbewind veelal voor een periode van 5 jaar uitgesproken. De kantonrechter is uiteindelijk degene die beoordeelt of het bewind kan worden opgeheven wanneer daarom verzocht wordt.

Aanmelden kan middels het contactformulier op deze site, per telefoon, per mail of door bij ons op kantoor langs te komen.

Ersee Bewindvoering

Molensingel 47, 6229 PB Maastricht
043 – 420 0789

Neem contact met ons op: